Djelovanjem snaga HV-a, HVO-a i HOS-a, oslobođena je dolina rijeke Neretve, a na nekim mjestima (poput Ošanjića kod Stoca) združene hrvatske snage su izbile na današnju crtu razgraničenja između Federacije BiH i Republike Srpske.  

Jučer se na više lokacija u gradu Mostaru svečano obilježila 28. obljetnica oslobađajuće akcije više hrvatskih postrojbi u sklopu ''Lipanjskih zora''. 28. obljetnica svečano je obilježena polaganjem vijenca na brdu Orlovac, Hum, kod spomen obilježja u Vojarni ''Stanislav Baja Kraljević'', u Kruševu, Jasenici, Rodoču te kod spomenika na Trgu Tihomira Mišića na Balinovcu. Sedmog lipnja 1992., započela je operacija ''Lipanjske zore''. Djelovanjem snaga HV-a, HVO-a i HOS-a, oslobođena je dolina rijeke Neretve, a na nekim mjestima (poput Ošanjića kod Stoca) združene hrvatske snage su izbile na današnju crtu razgraničenja između Federacije BiH i Republike Srpske. Od 11. lipnja, na području općine Mostar započinje druga etapa operacije, u kojoj su na pravcu djelovanja sudjelovale snage HVO-a Mostar i snage ''OG Jugoistočna Hercegovina'' (u sklopu kojih su se nalazile snage 4/4 br. ZNG ''Pauci'', satnija ''Božana'' te tenkovska satnija iz sastava 156. brigade HV-a). Spajanjem snaga 4. brigade i HVO-a Mostar sa snagama koje su nastupale iz pravca Čapljine, operacija ''Lipanjske zore'' završena je 26. lipnja 1992. godine. Operacijom ''Lipanjske Zore'', također poznatom i pod nazivom ''Čagalj'', oslobođena je dolina Neretve, cijela općina Mostar i grad Mostar, odnosno 1800 četvornih kilometara okupiranog teritorija. ''Lipanjske zore'' označile su prvi poraz JNA u Bosni i Hercegovini, a u povijesnom kontekstu smatraju se prekretnicom rata u BiH te operacijom kojom su spriječeni napadi agresora na južnu Dalmaciju, a time dijelom i na srednju Dalmaciju, čime je Dalmacija spašena od katastrofe. Veličina pobjede još je veća jer je na oslobođenom području bila iznimno velika koncentracija postrojbi JNA, njihovog naoružanja i objekata.

Knjiga

Kontakt

HRVATSKA UDRUGA LOGORAŠA DOMOVINSKOG
RATA U BOSNI I HERCEGOVINI

Kneza Mihaela Viševića Humskog 37
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax: + 387 036 318 641
E-mail: udruga@hrlog.ba 

Idi na vrh