Odredbe Glave IX Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17, u daljnjem tekstu: ZOHBDR) stupaju na snagu 1. siječnja 2019. 

Zahtjevi za ostvarivanje prava pripadnika HVO-a i članova njihovih obitelji prema ZOHBDR-u podnose se na sljedeći način:

- podnositelji zahtjeva s prebivalištem u Republici Hrvatskoj zahtjeve podnose područnoj službi/uredu Zavoda prema mjestu prebivališta/boravišta, odnosno posljednjeg prebivališta/boravišta u RH

- podnositelji zahtjeva s prebivalištem izvan Republike Hrvatske zahtjeve mogu podnijeti područnoj službi/uredu koja/i je najbliža/i njihovom prebivalištu u inozemstvu

Napomena: prije podnošenja, zahtjev je potrebno kompletirati prema prilozima navedenim u tiskanicama zahtjeva.

Tiskanice možete pogledati na stranici udruge pod rubrikom dokumenti ili direktno pritiskom na link na web. stranice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje: http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=16793

Knjiga

Kontakt

HRVATSKA UDRUGA LOGORAŠA DOMOVINSKOG
RATA U BOSNI I HERCEGOVINI

Kneza Mihaela Viševića Humskog 37
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax: + 387 036 318 641
E-mail: udruga@hrlog.ba 

Idi na vrh